Zarejestruj się

Basket Camp

Sprawdź co się dzieje na naszym Facebooku lub napisz do nas, jeśli masz dodatkowe pytania.  

 

Procedury bezpieczeństwa COVID19 (na podstawie wytycznych GiS)

Procedury bezpieczeństwa podczas obozów BASKET CAMP mają na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony zdrowia i życia dla zawodników oraz kadry, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pobytu i realizacji programu szkoleniowego. Jesteśmy doświadczeni, przeszkoleni i mamy za sobą bezpiecznie przetrenowane Campy!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami przed przyjazdem na obóz.

1. Ogólna procedura bezpieczeństwa

 1. W obozach BASKET CAMP będą mogły wziąć udział tylko zdrowe dzieci i zdrowa kadra, a w szczególności bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z obozu nie powinny wykazywać objawów infekcji, a przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu z innymi dziećmi, 
 2. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użytku podczas wypoczynku,
 3. Dojazd na obóz BASKET CAMP odbywa się we własnym zakresie – rodzice/opiekunowie prawni przywożą i odbierają dzieci z obozów,
 4. Zakwaterowanie w pokojach będzie odbywało się będzie zgodnie z obostrzeniami 4m2 na 1 osobę,
 5. W ośrodkach będą przygotowane pokoje przeznaczone dla dzieci chorych tzw. izolatki,
 6. Powierzchnie dotykowe jak i inne będą na bieżąco dezynfekowane również pomiędzy turnusami,
 7. Podczas obozów BASKET CAMP nie są organizowane żadne wyjścia do miejsc publicznych w celu zwiedzania,
 8. Poza kadrą i obsługą ośrodka, podczas obozów BASKET CAMP przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach mieszkalno/treningowych będzie ograniczone do niezbędnego minimum (w tym rodziców/opiekunów prawnych).

2. Procedura przyjazdu na turnus

 1. Osoba z temperaturą powyżej 37,5 nie będzie mogła uczestniczyć w obozie i zostanie odesłana do domu.
 2. Przy rejestracji rodzice/opiekunowie prawni będą zobowiązani przedłożyć oświadczenie o tym, że zarówno dziecko jak i rodzice/opiekunowie prawni nie wykazują objawów chorobowych oraz że w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Ośrodek zapewnia najwyższe standardy higieny i czystości,

3. Procedura higieny i dystansu społecznego

 1. Zarówno zawodnicy jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji płynem  – przed wyjściem z pokoju, po powrocie do pokoju, przed i po treningu, przed i po posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety
 2. Podczas przemieszczania się po ośrodku należy zachować dystans w kontakcie z osobami trzecimi (ok. 2 m)
 3. Zarówno zawodnicy jak i kadra codziennie będą mieć przeprowadzany wywiad na temat samopoczucia

4. Procedura organizacji posiłków

 1. Obowiązek umycia i dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę.
 2. Stołówka i jadania spełnia najwyższe standardy higieny i czystości,
 3. Dezynfekcja stołów, krzeseł i innych powierzchni dotykowych po każdej grupie opuszczającej stołówkę. 

 

5. Procedura odwiedzin rodziców

 1. Rodzice, poza niezbędnymi i uzgodnionymi z kierownikiem sytuacjami, mają zakaz przebywania w ośrodku podczas obozu 
 2. Wszelkie ewentualne pilne wizyty rodzica w ośrodku muszą uprzednio zostać uzgodnione z kierownikiem obozu
 3. W czasie epidemicznym nie ma możliwości obserwacji treningu dzieci na obozie przez osoby trzecie, w tym przez rodziców/opiekunów prawnych

6. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka powyżej 37,5 stopni, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

 1. odizolować uczestnika mającego objawy zakażenia Covid-19 od reszty obozu
 2. zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób
 3. natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z obozu
 4. W sytuacji, w której wystąpiły objawy podejrzenia zakażenia u dziecka, Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.
 5. niezwłocznie powiadomić stację epidemiczno-sanitarną i postępować zgodnie z uzyskanymi zaleceniami
 6. przekazać choremu maseczki i inne środki ochrony w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy 
 7. otoczyć opieką chorego, przy czym osoba sprawująca opiekę zostanie wyposażona w środki ochrony
 8. izolatkę zdezynfekować po wyjeździe chorego.
  W przypadku podejrzenia zachorowania u członka kadry zastosowanie mają powyższe punkty z wyłączeniem punktu 3 i 4..
 

 

Nie zapomnij zapoznać się z dokumentami, które są do pobrania w dziale dokumenty 

 

Sprawdź nas na naszym Facebooku lub napisz do nas jeśli masz pytania.

 

Dla najbardziej ambitnych koszykarzy i koszykarek przygotowaliśmy możliwość przyjazdu na więcej niż jeden turnus. Jesteś gotowy na wielki postęp? Skontaktuj się z nami!

 

Jeśli wybrałeś już swój turnus i jesteś pewny, że chcesz jechać na Basket Camp, idź właśnie tutaj - użyj formularza

 

 

Jeśli masz pytania mamy dla Ciebie maila ;)
odpowiadamy szybko w ciągu dnia: biuro@basketcamp.pl

Kontakt telefoniczny tylko w sprawach sportowych - trener Wojciech Zeidler (+48501191790)

 

Infografika

 

Rejestracja online

Zarejestruj się na następną edycję BasketCampu. Ilość miejsc ograniczona! Zarejestruj się

Zobacz treningi

Zobacz jak wyglądają treningi na Basket Campie. Sprawdź

Kontakt

Chcesz wiedzieć, jak znaleźć klub w Polsce lub wyjechać do USA lub krajów zachodnich? Skontaktuj się z nami
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij