Zarejestruj się

Basket Camp

 

Procedury bezpieczeństwa COVID19 (na podstawie wytycznych GiS)

Procedury bezpieczeństwa podczas obozów BASKET CAMP LATO 2020 mają na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony zdrowia i życia dla zawodników oraz kadry, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pobytu i realizacji programu szkoleniowego. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami przed przyjazdem na obóz.

1. Ogólna procedura bezpieczeństwa

 1. W obozach BASKET CAMP będą mogły wziąć udział tylko zdrowe dzieci i zdrowa kadra, a w szczególności bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz te, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z obozu nie powinny wykazywać objawów infekcji, a przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu z innymi dziećmi, 
 2. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w indywidualne osłony nosa i ust do użytku podczas wypoczynku,
 3. Dojazd na obóz BASKET CAMP odbywa się we własnym zakresie – rodzice/opiekunowie prawni przywożą i odbierają dzieci z obozów,
 4. Zakwaterowanie w pokojach będzie odbywało się będzie zgodnie z obostrzeniami 4m2 na 1 osobę,
 5. W ośrodkach będą przygotowane pokoje przeznaczone dla dzieci chorych tzw. izolatki,
 6. Powierzchnie dotykowe jak i inne będą na bieżąco dezynfekowane również pomiędzy turnusami,
 7. Podczas obozów BASKET CAMP nie są organizowane żadne wyjścia do miejsc publicznych w celu zwiedzania,
 8. Poza kadrą i obsługą ośrodka, podczas obozów BASKET CAMP przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach mieszkalno/treningowych będzie ograniczone do niezbędnego minimum (w tym rodziców/opiekunów prawnych).

2. Procedura przyjazdu na turnus

 1. Osoba z temperaturą powyżej 37,5 nie będzie mogła uczestniczyć w obozie i zostanie odesłana do domu.
 2. Przy rejestracji rodzice/opiekunowie prawni będą zobowiązani przedłożyć oświadczenie o tym, że zarówno dziecko jak i rodzice/opiekunowie prawni nie wykazują objawów chorobowych oraz że w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Ośrodek zapewnia najwyższe standardy higieny i czystości,

3. Procedura higieny i dystansu społecznego

 1. Zarówno zawodnicy jak i kadra ma obowiązek mycia rąk mydłem i dezynfekcji płynem  – przed wyjściem z pokoju, po powrocie do pokoju, przed i po treningu, przed i po posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety
 2. Podczas przemieszczania się po ośrodku należy zachować dystans w kontakcie z osobami trzecimi (ok. 2 m)
 3. Zarówno zawodnicy jak i kadra codziennie będą mieć przeprowadzany wywiad na temat samopoczucia

4. Procedura organizacji posiłków

 1. Obowiązek umycia i dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę.
 2. Stołówka i jadania spełnia najwyższe standardy higieny i czystości,
 3. Dezynfekcja stołów, krzeseł i innych powierzchni dotykowych po każdej grupie opuszczającej stołówkę. 

 

5. Procedura odwiedzin rodziców

 1. Rodzice, poza niezbędnymi i uzgodnionymi z kierownikiem sytuacjami, mają zakaz przebywania w ośrodku podczas obozu 
 2. Wszelkie ewentualne pilne wizyty rodzica w ośrodku muszą uprzednio zostać uzgodnione z kierownikiem obozu
 3. W czasie epidemicznym nie ma możliwości obserwacji treningu dzieci na obozie przez osoby trzecie, w tym przez rodziców/opiekunów prawnych

6. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka powyżej 37,5 stopni, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania: 

 1. odizolować uczestnika mającego objawy zakażenia Covid-19 od reszty obozu
 2. zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób
 3. natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z obozu
 4. W sytuacji, w której wystąpiły objawy podejrzenia zakażenia u dziecka, Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.
 5. niezwłocznie powiadomić stację epidemiczno-sanitarną i postępować zgodnie z uzyskanymi zaleceniami
 6. przekazać choremu maseczki i inne środki ochrony w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy 
 7. otoczyć opieką chorego, przy czym osoba sprawująca opiekę zostanie wyposażona w środki ochrony
 8. izolatkę zdezynfekować po wyjeździe chorego.
  W przypadku podejrzenia zachorowania u członka kadry zastosowanie mają powyższe punkty z wyłączeniem punktu 3 i 4..
 

 

Nie zapomnij zapoznać się z dokumentami, które są do pobrania w dziale dokumenty 

 

Sprawdź nas na naszym Facebooku lub napisz do nas jeśli masz pytania.

 

Dla najbardziej ambitnych koszykarzy i koszykarek przygotowaliśmy możliwość przyjazdu na więcej niż jeden turnus. Jesteś gotowy na wielki postęp? Skontaktuj się z nami!

 

Jeśli wybrałeś już swój turnus i jesteś pewny, że chcesz jechać na Basket Camp, idź właśnie tutaj - użyj formularza

 

 

Jeśli masz pytania mamy dla Ciebie maila ;)
odpowiadamy szybko w ciągu dnia: biuro@basketcamp.pl

Kontakt telefoniczny tylko w sprawach sportowych - trener Wojciech Zeidler (+48501191790)

 

Infografika

 

Rejestracja online

Zarejestruj się na następną edycję BasketCampu. Ilość miejsc ograniczona! Zarejestruj się

Zobacz treningi

Zobacz jak wyglądają treningi na Basket Campie. Sprawdź

Kontakt

Chcesz wiedzieć, jak znaleźć klub w Polsce lub wyjechać do USA lub krajów zachodnich? Skontaktuj się z nami
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij